Category: Libro at Artikulo

Bulaklak ng Bayang Pilipinas

Download >>Bulaklak ng Bayang Pilipinas-NEW

Ang Daigdig ni Ibn Battuta

TAÓNG 1325 nang simulan ng isang kabataang lalaki mula sa Tangier, Morocco, ang kaniyang paglalakbay sa ilang malalayong lupain—India,

Ang karapatan ng mga di-Muslim

Download >> Ang Karapatan ng mga di-Muslim

Ang pamamaraan ng buhay sa Islam

Download >> Ang pamamaraan ng buhay sa Islam

Ano Ang Sinasabi Nila Tungkol kay Muhammad

Sa panahon ng mga dantaon ng mga krusada, ang lahat ng uri ng paninirang puri ay isinagawa laban sa

Ang Mga Makatuwirang Katibayan Tungkol sa Kanyang Pagiging Propeta (SAS)

1. Ang Propeta (SAS) ay Hindi Nag-aral. Siya ay hindi marunong bumasa at sumulat. Siya ay nabuhay sa gitna

Ang Tunay na Talino

Isa sa mga bukod-tanging biyaya ng Diyos sa tao na nagdadala sa kanya sa kabutihan at maaliwalas na kinabukasan

Ang Islam, ang relihiyon ng kapayapaan

Download >> Ang Islam, ang relihiyon ng kapayapaan

Ang Islam: Ang mga Saligan Nito at Ang mga Simulain Nito

Download >> Ang Islam: Ang mga Saligan Nito at Ang mga Simulain Nito

Ang Simula at Ang Katapusan

Download >> Ang Simula at ang katapusan DOC Download >> Ang Simula at ang katapusan PDF  

Mobile Sliding Menu