Windmills- mga naiambag ng mga Muslim sa syensiya

In Trivia

Alam niyo ba na ang paglikha ng mga windmills ay unang ipinatayo ng pangalawang Khalifa ng Islam na si Umar bin Al-Khattab? May isang persian na lumapit sa kanya at nagsabing kaya niyang gumagawa ng “mill” na pinapagana ng hangin, kayat ang Khalifa ay nag utos sa kanya na gumawa ng isa. Pagkatapos nito, ang wind power ay malawakang ginamit upang patakbuhin ang mga “millstones” na siyang ginagamit upang gumiling sa mga mais, at upang mag pump ng tubig para sa irrigation.

Ito ay unang ginawa sa Persian province ng Sistan, at si Al-Madusi, isang arabong geographer na nabuhay noong 10th century ay nagsalarawan sa region na iyon bilang “country of wind and sand”. Kanya ding sinulat, “a characteristic of that area is that the power of the wind is used to drive pumps for watering the gardens.”

You may also read!

Bulaklak ng Bayang Pilipinas

Download >>Bulaklak ng Bayang Pilipinas-NEW

Read More...

Mobile Sliding Menu