Category: FAQ’s

Kailan ang kapanganakan ni Kristo?

Milyon-milyong mga Kristiyano katulad ng Catholic Christianity at iba pa na nagsasabing ang kapanganakan ni Kristo ay sa December

Ang Islam ba ay nagsasabi: “Patayin ang mga di sumasampalataya”?

Tanong: Ang Islam ba ay nagsasabi: “Patayin ang mga di sumasampalataya”? Sagot: Ito ay hindi totoo. Ang Qur’an ay

Bakit ibinababa ng Islam ang dangal ng kababaihan sa pamamagitan ng pag utos sa kanila na takpan ang kanilang mga sarili?

Tanong: Bakit ibinababa ng Islam ang dangal ng kababaihan sa pamamagitan ng pag utos sa kanila na takpan ang

Tungkol sa pagkakaroon ng higit sa isang asawa ng babaeng Muslim

Tanong: Kung ang lalaki ay pinapahintulotan na magkaroon ng higit sa isang asawa, kung gayon bakit ipinagbawal ng Islam

Hindi ako naniniwalang may paraiso at impierno

Tanong: Hindi ako naniniwalang may paraiso at impierno, kasi wala pa namang tao na namatay at bumalik at sinabi

Bakit ang isang lalaki ay pinapahintulotang magkaroon ng higit sa isang asawa sa Islam?

Tanong: Bakit ang isang lalaki ay pinapahintulotang magkaroon ng higit sa isang asawa sa Islam? i.e bakit pinapahintulotan ang

Mobile Sliding Menu