Category: FAQ’s

Sino ang Muslim?

Sino ang Muslim? بسم الله الرحمن الرحيم  Ang bawat sangol na pinapanganak ay Muslim, ito ang tinatawag na Fitra.

Ano ang Islam?

Ano Ang Islam? بسم الله الرحمن الرحيم  Ang Islam ( الإسلام ) o al-islām ay salitang arabik na hango

Ano ang Qur’an?

Ano Ang QUR’AN? Sa Ngalan ng Allah, ang Mapagpala, ang Mahabagin Ang salitang Qur’an ay nanggaling sa salitang Arabik

Paano naipalaganap ang Islam?

Islam, sa ika sampung siglo, ay ang pangunahing relihiyon, o kaya, ang relihiyon ng karamihan sa mga nasyon sa

Ang Islam ba ay nagsasabi: “Patayin ang mga di sumasampalataya”?

Tanong: Ang Islam ba ay nagsasabi: “Patayin ang mga di sumasampalataya”? Sagot: Ito ay hindi totoo. Ang Qur’an ay

Ipinapahintulot ba sa isang ama na pilitin ang kanyang anak na babae na pakasalan ang isang lalaki na ayaw niya?

Hindi ang ama o kaya sino pa maliban sa ama ang maaring pumilit sa isang babae na nasa ilalim

Ang Islam ba ay nang-aapi sa mga babae?

Hindi. Bagkus, ang Islam ay itinaas ang katayuan ng kababaihan 1400 taon na nakalipas sa pamamagitan ng pagbibigay sa

Ano ang sinasabi ng Islam patungkol sa terorismo?

Islam, isang relihiyon ng awa, ay hindi nagpapahintulot ng terorismo. Sa Qur’an, si Allah ay nagwika:   “Hindi kayo

Ano ang sinasabi ng Islam patungkol sa terorismo?

Tanong: Ano ang sinasabi ng Islam patungkol sa terorismo? Sagot: Ang Islam, ang relihiyon ng awa at pagmamahal, kailanman

Ano ang mga karapatan ng isang kapitbahay?

Mga Karapatan ng mga Kapitbahay 1. Ang Pagiging Mabuti sa mga Kapitbahay: Ayon kay Àbdullǎh bin Omar bin Al-Ȁṣ

Mobile Sliding Menu