Category: Pagpapakilala sa Islam

Ako ay isang Muslim

Download >> Ako ay isang Muslim

Ito ang Islam

Download PDF Ito ang Islam

Mga panuntunan ng Islam

Download PDF Mga Panuntunan ng Islam

Tungo sa pag-unawa sa Islam at Muslim

Download PDF Tungo sa pag-unawa sa Islam at Muslim

Paano Ba ang Pagyakap sa Relihiyong Islam?

Download PDF Paano Ba ang Pagyakap sa Relihiyong Islam?

Ang mensahe ng Islam

  Download PDF Ang mensahe ng islam

Ang susi sa pag-unawa sa Islam

  Download PDF Ang Susi sa Pag-unawa sa Islam

Paano ba ang pagyakap sa relihiyong Islam?

Download PDF Paano Ba ang Pagyakap sa Relihiyong Islam

Ang pananaw ng Islam sa Diyos

  Download PDF Ang pananaw ng Islam sa Diyos

Patungkol sa Islam: Isang maikling pambungad

Download PDF Patungkol sa Islam

Mobile Sliding Menu