Category: Libro at Artikulo

Si Allah ang Tagapaglikha

Mula sa pananaw ng Dios, isang pangunahing katanungan ang kailangan itanong: bakit ang Dios ay lumikha? Ang tanong na

Ang paninigarilyo

Download >> Ang Paninigarilyo

Pag-unawa sa Islam

Download >> Pag-unawa sa Islam

Ako ay isang Muslim

Download >> Ako ay isang Muslim

Si Muhammad sa Bibliya

Download PDF Si Muhammad sa Bibliya

Hesus, anak ni Maria, Propeta hindi Dios

Download PDF Hesus, anak ni Maria, Propeta hindi Dios

Ang talakayan ng Kristiyano at Muslim

Download PDF Ang talakayan ng Kristiyano at Muslim

At bilang Muslim kami ay naniniwala kay Hesus

Download PDF At bilang Muslim kami ay naniniwala kay Hesus

Ang pagbabalik ni Hesukristo sa lupa

Download PDF Ang pagbabalik ni Hesukristo sa lupa

Maria ina ni Hesus, ang dakilang babae ng sangkatauhan

Download PDF Maria Ina ni Hesus, ang dakilang babae ng sangkatauhan

Mobile Sliding Menu