Author: Jalyat

Paano ba ang pagyakap sa relihiyong Islam?

Download PDF Paano Ba ang Pagyakap sa Relihiyong Islam

Ang pananaw ng Islam sa Diyos

  Download PDF Ang pananaw ng Islam sa Diyos

Patungkol sa Islam: Isang maikling pambungad

Download PDF Patungkol sa Islam

Ang maikling paglalarawan ng pamamatnubay tungo sa pag-unawa sa Islam

Download PDF Ang maikling paglalarawan ng pamamatnubay tungo sa pag-unawa sa Islam

Ang Islam sa iglap na pananaw

Download PDF Tl_Ang_Islam_sa_Iglap_na_Pananaw

Mobile Sliding Menu